Як використовувати булеві значення (логічні логічні значення) в Excel

Булеве значення, яке іноді називають логічним значенням, - це один із декількох типів даних, що використовуються в електронних таблицях у таких додатках, як Excel та Google Sheets. Названий на честь математика 19 століття Джорджа Була, булеві значення є частиною гілки алгебри, відомої як булева алгебра або булева логіка.

Булева логіка є життєво важливою для всіх комп'ютерних технологій, а не лише для програм електронних таблиць, і спирається на концепцію, що всі значення можуть бути зменшені до ПРАВИЛЬНОГО або ЛІЖНЕ, або оскільки комп'ютерна технологія базується на двійковій системі числення, або 1, або 0 .

Примітка . Ці інструкції стосуються версій Excel 2019, 2016, 2013, 2010 та Excel для Office 365.

Логічні функції Булевих значень та електронних таблиць

Булові значення в програмах електронних таблиць найчастіше створюються за допомогою логічної групи функцій, таких як функція IF, функція AND та функція OR .

У цих функціях булеві значення є вхідним джерелом для одного з аргументів функції, або вони можуть формувати вихід або результати функції, що оцінює інші дані на робочому аркуші.

Наприклад, перший аргумент функції IF у рядку 4 - логічний тестовий аргумент - необхідний для повернення булевого значення як відповіді. Аргумент завжди повинен оцінювати умову, яка завжди може спричинити відповідь ІСТИНА чи ЛЖА . Як результат:

  • Якщо аргумент повертає відповідь TRUE , функція виконує одну дію. У цьому прикладі він множує дані в комірці A2 на 25.
  • Якщо аргумент повертає відповідь FALSE , функція виконує іншу дію. У цьому випадку він множує дані в комірці A2 на 10.

Булеві значення та арифметичні функції

На відміну від логічних функцій, більшість функцій у таблицях Excel та Google, які виконують арифметичні операції, такі як SUM , COUNT та AVERAGE, ігнорують булеві значення, коли вони знаходяться в клітинках, включених у аргументи функції.

Наприклад, у прикладі зображення функція COUNT у рядку 5 , яка підраховує лише комірки, що містять числа, ігнорує значення TRUE та FALSE булевих значень, розміщених у комірках A3, A4 та A5, та повертає відповідь 0.

Перетворення правдивих і помилкових в 1 і 0

Щоб включити булеві значення в обчислення арифметичних функцій, спершу потрібно перетворити їх у числові значення, перш ніж передавати їх функції. Два способи здійснення цього кроку:

  • Помножте булеві значення на одиницю (як показано формулами у рядках 7 та 8 прикладу, які множать значення ІСТИНА та ЛІЖНЯ у комірках A3 та A4 на одиницю).
  • Додайте нуль до кожного булевого значення (як показано формулою у рядку 9 прикладу, яка додає 0 до значення TRUE у комірці A5 ).

Ці операції впливають на перетворення значення TRUE у комірки A3 та A5 в 1 та значення FALSE у комірці A4 в 0 . Як результат, функція COUNT у рядку 10 , яка підсумовує число даних у клітинках від A7 до A9 , повертає результат 3, а не 0 .

Булеві значення та формули Excel

На відміну від арифметичних функцій, формули в Excel та Google Sheets, які виконують арифметичні операції, такі як додавання та віднімання, із задоволенням читають булеві значення у вигляді чисел без необхідності перетворення. Такі формули автоматично встановлюють TRUE рівним 1, а FALSE дорівнює 0 .

В результаті формула додавання в рядку 6 у прикладі зображення,

= A3 + A4 + A5

читає дані в трьох клітинках як:

= 1 + 0 + 1

і відповідно повертає відповідь 2 .